01d1e0395a441b5ba88f8636117cbc62_listed
Inventarnummer227750
MotivInnenraum Kirche Nitau
Quelle / MediumNegativ
SammlungWolff
Entstehung / Veröffentl.vor 1935
29addc64ed9f53de4577f986a3ec3433_listed
Inventarnummer227751
MotivAnsicht der Kirche Nitau
Quelle / MediumNegativ
SammlungWolff
Entstehung / Veröffentl.vor 1935
b4b53b2f7705b3e3010f5370ab548388_listed
Inventarnummer227749
MotivTurm der Kirche Nitau
Quelle / MediumNegativ
SammlungWolff
Entstehung / Veröffentl.vor 1935
bd6a17cb7937f9978c1cfedd4d2c4e68_listed
Inventarnummer229232b
MotivKirche Nitau von SO
Quelle / MediumNegativ
SammlungWolff
Entstehung / Veröffentl.vor 1935
be4d8e2a2557721ee270ac2675211f5a_listed
Inventarnummer227748
MotivAnsicht von Nitau
Quelle / MediumNegativ
SammlungWolff
Entstehung / Veröffentl.vor 1935
25 50 75